DEADJEKTIVUM  

Deadjetival

(Recop.) Justo Fernández López

 

Vgl.:

Denominal / Deverbativum

 

Deadjektivum  (pl. Deadjektiva)  ·  Deadjetival

Deadjektivum

Aus Adjektiv-Stämmen entstehende Wörter wir fälschen aus falsch, Feigling aus feige.“ [Bußmann, H., p. 159]

Deadjetival:

Forma derivada de un adjetivo: crudo > crudeza.“ [Cardona, G. R., p. 71]